Emaläte

Emaläte.Kaljukoopa sügavusest voolab välja külm ja selge allikavesi, mille keskmine vooluhulk on 4 - 4,5 l sekundis. Emaläte on Taevaskoja suurim allikas, ta toitvat oma veega ka teisi allikaid – sellest nimigi.

Emaläte – Mother Source. From the depths of the cliff cave originates this spring with its cold and clear water. The average streaming volume is between 4 and 4.5 litres per second. Emaläte is the largest Taevaskoja spring and probably feeds the other springs in the area, hence the motherly reference.


 

LEADER projekti eesmärgiks on Taevaskoja külakeskuse teisel korrusel asuvate ruumide renoveerimine. Projekti abiga renoveeriti, käsitöötuba, käsitöötoa abiruum ja köök. Soetati ka köögile ja käsitöötoale vajalik mööbel. Projekti viis ellu MTÜ Taevaskoja.
Projekt "Taevaskoja külakeskuse varustamine kriisiks vajalike vahenditega" -toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
 
Self guided audio tour app image