Uudised

16/07/2023 19:26  ÕNGITSUSVÕISTLUS TAEVASKOJA PURIKAS
 | Uudis on aegunud: 12/21/2023 08:00
Õngitsusvõistlus „Taevaskoja Purikas 2023“ juhend.
 
Püük toimub Saesaares. Püügialaks on paisjärve kaldad tammist ülesvoolu kuni ujumiskohani (ka vastaskaldal sama kaugele) ja jõe kaldad kahe haru (elektrijaama ja paisu) ühinemiskohast ca 60 meetrit allavoolu. Iga võistleja saab valida sellel alal endale sobiva püügikoha. Püüda ei tohi paisu ja kahe haru ühinemiskoha vahelisel alal st. paisule lähemal kui 100 meetrit  (vt. Keeluajad ja keelualad (kalaportaal.ee)). 
Püügil võib iga võistleja kasutada üht lihtkäsiõnge või üht rulliga õnge. Rulliga õnge puhul peab kindlasti olemas olema kalastusluba.

Püügil kasutatakse ainult looduslikku sööta. Sööt võib olla varustatud raskuse ja ujukiga. Püügiks lihtkäsiõngega ei pea kalastajal olema tasutud harrastuspüügiõiguse tasu. 

Õngesöötadeks võib tarvitada usse, tõuke, sääsevastseid ja teisi looduslikke söötasi, välja arvatud elus ja surnud kala või kalatükke. Keelatud on kunstsöödad ja mehaanilised söödad.
 
Võistluse ajal on võistlejail keelatud kalapüügialalt lahkuda, vajadusel on see siiski võimalik kohtuniku loal. Võistlejad on võistlusalas omal vastutusel ja järgivad keskkonnakaitse ja kalakaitse eeskirju ning kalapüügi häid tavasid.
Kalapüügi võidab suurima kaaluga kala püüdja.
Eriauhinna saab kaaluliselt kokku kõige suurema koguse püüdnud kalastaja.
Täpsemad juhised saab kohtuniku käest Saesaare tammi juures.  Võistlus toimub ajavahemikus  6:30 - 7:30.
Kogunemine ja registreerumine alates 6:20'st.

Püütud kala on võimalik annetada õhtul külapeva raames keedetava uhhaa tarbeks.

Autasustamine toimub õhtul Taevaskoja külaplatsil toimuval külapäeval.

Lähem info -  külavanem Ahti Bleive 50 11614.

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

LEADER projekti eesmärgiks on Taevaskoja külakeskuse teisel korrusel asuvate ruumide renoveerimine. Projekti abiga renoveeriti, käsitöötuba, käsitöötoa abiruum ja köök. Soetati ka köögile ja käsitöötoale vajalik mööbel. Projekti viis ellu MTÜ Taevaskoja.
 
Self guided audio tour app image