SAESAARE PAISJÄRV

Kajastame siin infot, mis puudutab Saesaare paisjärve ajalugu, hetke olukorda ja edasisi arenguvõimalusi.

Paisjärve tulevikuga seonduvalt põimuvad kohalikel elanikel omavahel tihedalt emotsionaalsed mälestused, keskkonnateadlikkus või selle puudumine, mitmesugused ettekujutused paisjärve likvideerimise tulemusest, ja väikesel grupil ka ärihuvid. Seetõttu on seisukohad ja arvamused selle kohta, milline peaks olema paisjärve tulevik väga erinevad. Paljudel juhtudel on inimeste arvamuse kujunemise aluseks emotsionaalne suhe paisjärvega ja selge ettekujutuse ja teadmise puudumine sellest, milliseks kujuneks Ahja jõe ürgorg siis kui paisutus likvideerida. 

Uputatud Taevaskojast

Dokumendid

Videod

LEADER projekti eesmärgiks on Taevaskoja külakeskuse teisel korrusel asuvate ruumide renoveerimine. Projekti abiga renoveeriti, käsitöötuba, käsitöötoa abiruum ja köök. Soetati ka köögile ja käsitöötoale vajalik mööbel. Projekti viis ellu MTÜ Taevaskoja.
 
Self guided audio tour app image