LINGID DOKUMENTIDELE

Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõjude hindamine. Aruanne.

Saesaare elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneering - keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Taevaskoda Valgemetsa 1940

Juriidiline analüüs, KMH, joonised ja palju muudki.

Mõtisklus "Saesaarega või Saesaareta"
LEADER projekti eesmärgiks on Taevaskoja külakeskuse teisel korrusel asuvate ruumide renoveerimine. Projekti abiga renoveeriti, käsitöötuba, käsitöötoa abiruum ja köök. Soetati ka köögile ja käsitöötoale vajalik mööbel. Projekti viis ellu MTÜ Taevaskoja.
Projekt "Taevaskoja külakeskuse varustamine kriisiks vajalike vahenditega" -toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
 
Self guided audio tour app image