PÕLVAMAA AASTA KÜLA 2022 KONKURSS

MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant kuulutab välja avaliku konkursi Põlvamaa Aasta Küla 2022 valimiseks. Maakondlik võitja esitatakse üle-eestilisele Aasta Küla 2023 konkursile, mida korraldab MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant. Üle-eestilist konkurssi korraldatakse kümnendat korda.
Põlvamaa Aasta Küla konkursi eesmärk on avaldada tunnustust külade tulemusliku tegutsemise eest ja teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust Põlva maakonnas. Täpsem info on leitav „Põlvamaa Aasta Küla 2022" maakondliku konkursi juhendis. 
Põlvamaa Aasta Küla 2022 tiitel antakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule Põlva maakonnas, mis on saavutanud märkimisväärseid tulemusi külaelu arendamisel.
Põlvamaa Aasta Küla kandidaadile esitatavad tingimused:
- Nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul.
- Küla arendavate ja kogukonda liitvate projektide/ initsiatiivide edukas algatamine ja edukas elluviimine, ajaloo talletamine.
- Ühistegevuste korraldamine külas.
- Hea koostöö kohaliku omavalitsusega.
- Avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil.
- Kehtiv (või koostamisel olev) arengukava.
 Konkursi a Põlvamaa Aasta Küla väljaselgitamist hindab seitsmeliikmeline hindamiskomisjon. Põlvamaa Aasta Küla 2022 konkursi võitja selgub hiljemalt 15. novembriks.
Varasematel aastatel on Põlvamaalt üleriiklikule konkursile esitatud Hurmi, Kiidjärve, Karisilla, Maaritsa, Lutsu, Taevaskoja, Himmaste, Karilatsi ja Leevaku küla.
 
Lisainfo.
Ahti Bleive
MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant juhatuse liige
5011614
Kairi Kasearu
MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant juhatuse liige
polvamaa.kodukant@gmail.com
LEADER projekti eesmärgiks on Taevaskoja külakeskuse teisel korrusel asuvate ruumide renoveerimine. Projekti abiga renoveeriti, käsitöötuba, käsitöötoa abiruum ja köök. Soetati ka köögile ja käsitöötoale vajalik mööbel. Projekti viis ellu MTÜ Taevaskoja.
 
Koduleht Elitec'st