Saali rentimine

Saal sobib väiksemate seminaride ja muude ürituste pidamiseks. Mahutavus maksimaalselt ca 40 inimest. Olemas on köök ja lauanõud, mida saab rentida lisatasu eest. Eraldi tasu eest ka videoprojektori kasutamise võimalus.

TAEVASKOJA KÜLAKESKUSE SAALI KASUTAMISE KORD
  

 1. Külakeskuse saal asub Põlva vallale kuuluvas hoones ja on renditud MTÜ Taevaskojale.
 2. Saali kasutamise kord on koostatud MTÜ Taevaskoja juhatuse poolt ja korra muutmine kuulub juhatuse pädevusse.
 3. Saali võtit omavad 3 Taevaskojas alaliselt elavat MTÜ juhatuse liiget ja Taevaskoja raamatukogu juhataja. Võtmetest ilma põhjuseta duplikaatide valmistamine ja nende jagamine ilma juhatuse kooskõlastuseta  on keelatud.
 4. Saali kasutamiseks on sisse seatud kasutamise raamat, kuhu ürituste planeerimisel või toimumisel pannakse kirja (broneeritakse) saali kasutamise aeg (kuupäev, kellaaeg), eesmärk ja ürituse ajal saali kasutamise eest vastutaja ja vastutaja allkiri.
 5. Saali kasutamine MTÜ Taevaskoja juhatuse, või liikmete poolt organiseeritud ja kõigile MTÜ liikmetele või külaelanikele avatud ürituste tarbeks on tasuta. Samuti võimaldatakse tasuta saali kasutamine Põlva vallavalitsuse ja vallavolikogu koosolekuteks. Taoliste ürituste järgselt vastutab saali koristamise eest ürituse korraldaja.
 6. Saali rendi hind on 15 EUR tund või 150 EUR ööpäev.
 7. Saali kasutamine koos köögiga 20 EUR tund või 200 EUR ööpäev.
 8. Käsitöötoa rendihind ööpäevaks on 30 eurot ööpäev.
 9. Käsitöötoa koos köögiga rendihinnaks on 40 eurot ööpäev.
 10. Juhul kui tulekoda ja saali kasutatakse sama kasutaja poolt üheaegselt rakendub tulekoja rendihinnale 25 % hinnaalandus.
 11. Koristustasu, juhul kui saali kasutaja ise ei korista, on 30 EUR. Koristustasu võetakse ettemaksuna ja tagastatakse kasutajale juhul kui saal on korralikult koristatud peale kasutamist.
 12. Kaminapuude maksumus lepitakse kokku eraldi.
 13. Saali kasutamine tasutakse reeglina ettemaksuna sularahas või pangaülekandega vastavalt hinnakirjale. Saali kasutamiseks sõlmitakse kasutajaga saali kasutamise leping. 
 14. Saali kasutaja vastutab saali kasutamise ajal ruumide ja inventari korrasoleku säilitamise eest, hüvitades tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses.
 15. Saali kasutamisega koos on võimalik tellida ka kohvilaud.
 16. Ruumide üleandmisega viivitamisel maksab saali kasutaja 20 EUR leppetrahvi iga viivitatud tunni eest. Lisaks hüvitab kasutaja rendile andjale viivitusega tekitatud kahjud.
 17. Saali kasutamine on erandjuhtudel võimalik ka kokkuleppehinnaga. 
Kinnitatud MTÜ Taevaskoja juhatuse poolt 16.juunil 2011 a.
Muudetud 18.09.2016 a. ja 22.05.2021 a. ja 30.05.2023 a.
Broneerimiseks kontakt: 5011614; 55600466 MTYTaevaskoja@gmail.com

 
     

LEADER projekti eesmärgiks on Taevaskoja külakeskuse teisel korrusel asuvate ruumide renoveerimine. Projekti abiga renoveeriti, käsitöötuba, käsitöötoa abiruum ja köök. Soetati ka köögile ja käsitöötoale vajalik mööbel. Projekti viis ellu MTÜ Taevaskoja.
 
Self guided audio tour app image