Uudised

24/02/2019 10:08  KIIRE INTERNET - LIITUDA VÕI MITTE?
 | Uudis on aegunud: 05/31/2019 05:00
Eesti Andmesidevõrgu AS (mitte segi ajada MTÜ Eesti Andmesidevõrk) esindaja Raivo Tammiksaar tutvustas Põlva Vallavolikogu istungil kiire interneti jaotusvõrgu ehituse plaane. Praeguseks on 707 km (maksumusega 8,47 miljonit eurot) baasvõrku valminud ja valmimas (selle on ehitanud MTÜ Eesti Andmesidevõrk koostöös KOV’dega).

Eesti Andmesidevõrgu AS on äriettevõte. Valmis ehitatavas jaotusvõrgus on võimalik teenust pakkuda kõigil andmesideteenust pakkuvatel ettevõtetel (Te...lia, Tele2, Elisa jne.). 2017 aastal on kogutud Põlvamaal üle 20 000 liitumisavalduse. Hetkel oodatakse liituda soovijatelt liitumistasude ettemakset 153 euro ulatuses. Tegemist on ainult võrguehitust pakkuva ettevõttega. Igakuise teenuspaketi sisu jääb tarbija enda valida teenust osutavate sideettevõtete hulgast. Võrgu ehitus algab 2019 aasta suvel, kuid põhiline ehitus jääb aastasse 2020. Neil, kes aprilli lõpuks liituvad on liitumine 153 eurot. Ka peale aprilli on võimalik liituda, kuid liitumistasu võib olla tõenäoliselt suurem. Kui liitumistasu on makstud, aga ühendust ei õnnestu välja ehitada, siis raha tagastatakse. Erisus teiste pakkujatega on see, et kaabel viiakse majja välja (1 karp liitumislepingu kohta). Mida rohkem on ühest piirkonnast liitumistasu maksjaid, seda tõenäolisemalt ka ühendused selles piirkonnas välja ehitatakse. Algselt oli lepingus kirjas, et kui ühendus on kliendile ehitatud, aga klient ei tarbi selle kaabli võimalust (ei oma lepingut sideoperaatoriga) siis küsitakse kliendilt tulevikus 3 eurot kuus. See punkt võetakse lepingust välja ja kohustuslikku tasu tulevikus ei teki. Suurim konkurent Eesti Andmesidevõrgu AS’le on Elektrilevi, kes hakkab pakkuma ühendust õhukaablite teel. Samas on vähemalt esialgu teada, et Elektrilevi loob ühendusi tiheasustusaladel ja ei ole teada, millal jõuab Elektrilevi hajaasustusaladele.
Kokkuvõttes – iga majapidamine peaks ise hindama, kas liituda nüüd (kuni 30. aprillini) Eesti Andmesidevõrguga, või jääda ootama Elektrilevi riigi toega rajatavat võrku.Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

LEADER projekti eesmärgiks on Taevaskoja külakeskuse teisel korrusel asuvate ruumide renoveerimine. Projekti abiga renoveeriti, käsitöötuba, käsitöötoa abiruum ja köök. Soetati ka köögile ja käsitöötoale vajalik mööbel. Projekti viis ellu MTÜ Taevaskoja.
Projekt "Taevaskoja külakeskuse varustamine kriisiks vajalike vahenditega" -toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
 
Self guided audio tour app image